Sơn ngoại thất Mykolor Grand Diamond Feel – Kỹ thuật thi công